Cine este responsabil pentru aplicarea regulilor?

Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia sunt responsabile de punerea în aplicare a GDPR.

Fiecare stat este obligat să înființeze o autoritate publică independentă pentru protecția datelor (în cazul nostru ANSPDCP) pentru a se asigura că GDPR este aplicat, pentru a gestiona reclamațiile depuse de persoane fizice și pentru a impune amenzi atunci când este necesar, pentru a aproba coduri de conduită și a informa (de ex. prin desfășurarea campaniilor educaționale).

Plângerile directe ale persoanelor cu privire la activitățile companiilor vor fi puse în aplicare de autoritățile de protecție a datelor și de instanțele naționale, cu consultarea Curții de Justiție a UE, dacă este necesar.