Prowadzę bloga lub forum internetowe, ale na tym nie zarabiam. Czy muszę stosować RODO?

To zależy od tego, czy przetwarzasz dane osobowe swoich użytkowników lub czytelników w jakimkolwiek celu (żeby się z nimi kontaktować, dzielić się aktualnościami, monitorować, kto odwiedza Twoją stronę itd.). Jeśli tak, musisz stosować RODO. RODO ma zastosowanie do wszystkich rodzajów przetwarzania danych, niezależnie od tego, czy ma to charakter zarobkowy czy nie (z nielicznymi wyjątkami).

Osoby fizyczne nie muszą stosować RODO, jeśli zbierają dane na potrzeby „osobiste lub domowe” – np. jeśli przechowują kontakty na telefonie. Ten wyjątek nie dotyczy jednak prowadzenia bloga lub forum, jeśli jest to działalność publiczna i profesjonalna (a nie osobista).

Dodaj komentarz