Kto odpowiada za to, żeby te zasady były przestrzegane?

Za to, żeby RODO było przestrzegane, odpowiada Unia Europejska i państwa członkowskie.

Każde państwo ma obowiązek powołać niezależny organ ochrony danych odpowiedzialny za kontrolowanie tego, jak RODO jest stosowane, za rozpatrywanie skarg osób indywidualnych, nakładanie kar (jeśli to konieczne), opiniowanie branżowych kodeksów postępowania i podnoszenie świadomości (poprzez kampanie edukacyjne).

Skargi na administratorów wniesione przez osoby indywidualne będą rozpatrywane przez krajowe organy ochrony danych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz sądy – jeśli to konieczne, w konsultacji z Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.