Kto nie musi przestrzegać RODO?

  1. Niektóre podmioty publiczne (w tym agencje wywiadowcze, policja i sądy), które obowiązują tylko przepisy krajowe.
  2. Osoby indywidualne nie muszą stosować RODO, jeśli przetwarzają dane tylko w celach „osobistych lub domowych”, np. zapisują w swoim telefonie prywatne kontakty.
  3. Kościoły mogą zachować własne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych i odrębne (kościelne) organy kontrolne. Jednak ich zasady działania nadal muszą być zgodne z RODO.