Kogo obowiązuje?

Rozporządzenie obowiązuje bezpośrednio i w takiej samej formie we wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Odnosi się zarówno do firm, instytucji publicznych, jak i innych organizacji, które przetwarzają dane osobowe. Te podmioty miały ponad dwa lata (od 27 kwietnia 2016 r.) żeby przygotować się do stosowania RODO.

Co ważne, rozporządzenie obowiązuje również podmioty spoza UE. Jeśli firma lub organizacja przetwarza dane osób mieszkających na terenie Unii, musi robić to zgodnie z RODO, niezależnie od tego, gdzie ma swoją siedzibę.