Jakie prawa daje mi RODO?

1.Masz prawo do informacji.

  • Firmy i organizacje mają teraz obowiązek informować Cię – jasnym i prostym językiem – jakie Twoje dane przetwarzają i po co to robią. („Przetwarzanie” oznacza każdą czynność związaną ze zbieraniem, łączeniem, analizowaniem czy przekazywaniem danych).
  • Jeśli firma lub organizacja tworzy Twój profil (np. z danych pozyskanych z różnych źródeł), masz prawo wiedzieć, co się na niego składa.

2. Masz prawo do tego, żeby Twoje dane były odpowiednio zabezpieczone.

RODO wymaga, żeby dane osobowe były przechowywane i przetwarzane w bezpieczny sposób.

3. Masz prawo w dowolnym momencie uzyskać dostęp do danych, które przetwarza o Tobie firma/organizacja.

  • Jeśli dane są nieprawidłowe, możesz je skorygować lub uzupełnić.
  • Jeśli dane nie są już potrzebne, możesz poprosić o ich usunięcie.
  • Jeśli podasz firmie/organizacji więcej danych, niż jest to niezbędne do skorzystania z usługi, możesz w dowolnym momencie zmienić zdanie i zażądać ich usunięcia.

4. Masz prawo skorzystać z usługi, podając tylko niezbędne dane.

Jeśli firma lub organizacja chce przetwarzać dane, które nie są niezbędne do dostarczenia konkretnej usługi (np. aplikacja przewozowa chce uzyskać dostęp do Twoich kontaktów), musi poprosić o wyraźną zgodę. (To, że firma uważa, że przetwarzanie pewnych danych leży w jej interesie, wcale nie znaczy, że są jej niezbędne). W dowolnym momencie możesz też cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych.

5. Jeśli decyzja w Twojej sprawie została podjęta za pomocą automatycznych środków, masz prawo:

  • Uzyskać informacje o tym, w jaki sposób taka a nie inna decyzja została podjęta (tzn. masz prawo do informacji o zasadach działania automatycznego mechanizmu),
  • Zakwestionować tę decyzję (np. ze względu na to, że bank nie przyznał Ci kredytu z powodu „nieprawidłowego” wyniku scoringu),
  • Zażądać ludzkiej interwencji (osoba, której zgłosisz swoje zastrzeżenia, powinna zweryfikować, w jaki sposób decyzja została podjęta i czy ostateczny rezultat jest sprawiedliwy).