Jak te prawa będą egzekwowane?

Każde państwo ma swój organ odpowiedzialny za ochronę danych osobowych, którego zadaniem jest dbanie o to, by różne podmioty przetwarzały dane zgodnie z przepisami (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – UODO). Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć skargę do Prezesa UODO lub od razu do sądu.