Dla kogo jest ta regulacja?

Z jednej strony RODO ma chronić dane osobowe wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej, z drugiej – ma też ułatwiać życie firmom, które prowadzą działalność w różnych krajach.