Czym konkretnie są dane osobowe?

To kluczowe pojęcie dla zrozumienia RODO, bo rozporządzenie nie odnosi się do wszystkich danych, jakie są w posiadaniu firm i innych organizacji, ale tylko do danych osobowych.

Daną osobową jest każda informacja, którą można połączyć z możliwą do zidentyfikowania osobą. A ponieważ zidentyfikowanie osoby często jest możliwe dzięki połączeniu kilku informacji w całość (nawet jeśli wśród nich nie ma imienia czy nazwiska), kategoria danych osobowych jest dość pojemna. Rozmiar buta, hobby, wizerunek – wszystkie te informacje mogą być danymi osobowymi, jeśli tylko jest możliwe ustalenie, kogo dotyczą.

Nie ma przy tym znaczenia, kto może dokonać identyfikacji: czy jest to sam administrator (firma lub organizacja przetwarzająca dane), czy jakiś inny podmiot (np. inna firma albo organ publiczny).