Czy w najbliższej przyszłości RODO będzie zmieniane lub uzupełniane?

Jest mało prawdopodobne, żeby w najbliższej przyszłości pojawiły się zmiany w tym prawie. Natomiast w ciągu kilku lat na pewno pojawią się szczegółowe wytyczne organów ochrony danych, sprawy sądowe i precedensy doprecyzowujące sens nowych przepisów.

W UE trwają też prace nad nowym rozporządzeniem o e-prywatności (tzw. e-Privacy Regulation), które ma uzupełnić RODO, jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych w środowisku cyfrowym.