Czy RODO obowiązuje także firmy z USA?

Tak. Wystarczy, że taka firma śledzi zachowanie użytkowników Internetu albo w inny sposób przetwarza dane osób mieszkających na terenie UE – i już podlega nowej regulacji. Nie ma przy tym znaczenia lokalizacja jej biura czy serwerów.