Czy RODO obejmuje też ochronę danych, które przetwarza mój pracodawca?

Tak. Twój pracodawca, tak samo jak każda inna firma/organizacja, która przetwarza dane osobowe, ma obowiązek przestrzegać RODO. Każde państwo członkowskie UE może też, w ramach swojego terytorium, doprecyzować przepisy regulujące ochronę danych w miejscu pracy. Więcej informacji o polskich regulacjach znajdziesz na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.