Czy mam jakieś obowiązki?

Nie. To firmy i organizacje, które przetwarzają Twoje dane, mają obowiązek je chronić. Po Twojej stronie zostaje jednak podjęcie ważnych decyzji.