Czy jest jakiś minimalny standard wdrożenia RODO?

RODO zwraca przede wszystkim uwagę na konieczność oceny ryzyka, która dla każdej firmy lub organizacji będzie wyglądać inaczej. Nie ma rozwiązań uniwersalnych. Podstawową sprawą jest zrozumienie, że prawo ludzi do kontrolowania swoich danych jest ważne, a Waszą odpowiedzialnością jest umożliwienie im jak najpełniejszej realizacji tego prawa. Wytyczne Grupy Roboczej art. 29 zawierają przykłady dobrych i złych praktyk. Przydatne wskazówki znajdziecie też na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.