Czy grożą nam kary finansowe? Jak będą stosowane?

Kary grożą tym, którzy nie stosują się do wymagań i obowiązków wynikających z RODO. Urząd Ochrony Danych Osobowych może je nałożyć w wyniku skargi złożonej przez osobę, której prawa zostały naruszone, albo wskutek kontroli wszczętej z urzędu.

UODO powinien zadbać o to, żeby w danym przypadku kara była skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca. Przed podjęciem decyzji o jej wysokości urząd weźmie pod uwagę m.in. rodzaj i powagę naruszenia, jego umyślny lub nieumyślny charakter, działania podjęte przez administratora w celu zminimalizowania szkody, ale też budżet firmy lub organizacji.

Maksymalna wysokość kary to 20 mln euro lub 4% rocznego obrotu. Ten drugi limit będzie stosowany do firm/organizacji, które nie odczułyby ubytku 20 mln euro w budżecie.