Czego dotyczy?

RODO określa zasady, na jakich prywatne firmy, instytucje publiczne i inne organizacje mogą przetwarzać dane osobowe. Przy czym „przetwarzanie” oznacza każdą czynność związaną z gromadzeniem, łączeniem, wyszukiwaniem czy przekazywaniem danych.

RODO wymaga również tego, żeby dane osobowe były przechowane i przetwarzane w bezpieczny sposób.