Co się zmienia?

RODO to raczej ewolucja niż rewolucja w stosunku do wcześniej obowiązujących zasad ochrony danych osobowych. Niemniej jednak pojawia się kilka istotnych zmian. Nowe przepisy m.in.:

  1. Przyznają osobom, których dane są przetwarzane, nowe prawa (np. prawo przeniesienia danych z jednej firmy/serwisu do innej i prawo pobrania kopii swoich danych); wymagają też od firm i organizacji większej przejrzystości (np. muszą Cię informować, skąd mają dane, które przetwarzają na Twój temat i w jakim celu je przetwarzają; muszą też Cię poinformować, jeśli poddają Cię profilowaniu).
  2. Ułatwiają skuteczne egzekwowanie prawa (np. wprowadzając realne kary dla naruszających przepisy i przyznając osobom, których dane są przetwarzane, prawo zgłaszania naruszeń bezpośrednio do sądu).
  3. Upraszczają i ujednolicają zasady przetwarzania danych w całej UE, dając przy tym większą elastyczność firmom co do tego, jak je stosować.