Vil de bli tilleggg eller endringer i GDPR i nærliggende fremtid?

Det er lite sannsynlig at nye regler vil bli introdusert i nærmeste fremtid, men vi kan forvente at detaljer i GDPR blir klargjort de nærmeste årene gjennom retningslijer etablert av Datatilsyn, rettsaker og presedens.

EU jobber for tiden med en ny regulering som kalles ePrivacy, som vil komplimentere GDPR når det komme til prosessering av data online.