Kan jeg få en bot, og hvordan vil dette arte seg?

Hvis dere ikke overholder GDPR, kan Datatilsynet gi dere en bot. Dette kan være et resultat av en klage fra et individ, eller en kontroll initiert av Datatilsynet selv.

Datatilsynet må forsikre seg i hvert enkelt tilfelle om at boten er effektiv, proporsjonal og avskrekkende. Datatilsynet vil ta hensyn til bl.a. arten og grovheten av forholdet, og graden av forsømmelse; hvorvidt dere har gjennomført tiltak for å avhjelpe forholdet og omsetningen i organisasjonen.

Bøter kan komme opp i 4% av et selskaps årlige omsetning eller 20 millioner EUR – avhengig av hva som er størst.