Hvordan vil disse rettighetene bli ivaretatt?

Hvert land skal ha et uavhengig Datatilsyn, som sikrer at organisasjoner overholder reguleringen. Du har rett til å melde inn en klage til Datatilsynet eller å gå til retten hvis du føler at dine rettigheter har blitt brutt.