Hvordan skal vi håndtere data på avveie?

Under GDPR, må dere rapportere et avvik til Datatilsynet innen 72 timer etter at dere har fått kjennskap til det. Dere må også informere de individer dere har prosessert, når det er sannsynlig at avviket vil ha en negativ innvirkning på disse – f.eks. at finansielle data er lekket, eller uautoriserte personer kan ha fått adgang til medisinsk informasjon