Hvilke risiki har vi om vi ikke implementerer GDPR korrekt?

Dere risikerer å bli bøtelagt av Datatilsynet; og kan også bli saksøkt av individer hvis dere har begått overtramp mot individets rettigheter. Men sannsyligvis er den største risikoen at dere mister kunders tiltro til din organisasjon. Undersøkelser viser at folk flest vil at deres data behandles korrekt, og er mer og mer opptatt av beskyttelse av deres privatliv.