Hvem gjelder det?

GDPR er laget for å beskytte personlige data for alle som bor i EU og EØS.