Hva kan jeg gjøre hvis et selskap bruker mine data mot min vilje?

  • Det kan være hensiktsmessig å kontakte selskapet først. Uavhengig av om du gjør dette, kan du også legge inn en klage hos ditt nasjonal Datatilsyn – selv om selskapet ikke har et kontor i ditt land. Er du ikke fornøyd med Datatilsynets avgjørelse kan du ta selskapet til retten.
  • Du kan også hoppe over Datatilsynet og gå direkte til retten hvis du føler at dine rettiigheter har blitt brutt.
  • Hvis du som et resultat av et avvik har lidd materiell eller ikke-materiell skade, kan du be om finansielll kompensasjon.
  • Tredjepart, slik som forbrukerorganisasjoner, digitale rettighets organisasjoner, stiftelser og interessegrupper, kan også føre saken på dine vegne.