Hva gjør den?

Regulerer hvordan personlige data kan behandles av bedrifter, myndigheter og andre organisasjoner. (“Prosessering” inkluderer alt som relaterer seg til innsamling, sammenstillng, analyse og deling av data.)
GDPR regulerer også hvordan personlige data skal lagres og prosesseres sikkert.