Hva er nytt?

Selv om GDPR er mer en evolusjon enn revolusjon av eksisterede EU forordninger er det likevel noen substansielle endringer fra hva som var før. Blant disse:
Though the GDPR is more of an evolution than a revolution of existing EU rules, it nonetheless includes some substantial changes to what came before. Among other things, the new regulation:

  1. Gir individer noen nye rettigheter. (f.eks. retten til å flytte data fra en organisasjon eller tjeneste til en annen, eller retten til å om en kopi av data fra selskaper som besitter disse); og krever at organisasjoner er mer transparente. (f.eks. trenger de å informere deg om hvor data de prosesserer kommer fra og for hvilke hensikt de blir prosessert; de må informere deg om du blir profilert.)
  2. Gjør det enklere og håndheve loven (f.eks. gjennom bøter og at den tillater individer å gå direkte til domstolene ved brudd)
  3. Forenkler reglene ved at den samme loven gjelder i hele EØS men tilbyr mer fleksibilitet til bedrifter som faktisk følger den.