Gjør vi nok?

Som organisasjon, er det opp til dere å evaluere dette, se spesielt på forretningsmodellen og personvernrisiki assosiert med denne. Et godt sted å starte er hos deres nasjonale Datatilsyn, som vanlighvis har gode tips og retningslinjer.