Zullen er in de nabije toekomst toevoegingen of veranderingen worden gemaakt aan de AVG?

Het is onwaarschijnlijk dat de AVG in de nabije toekomst wordt aangepast. Wel zal de AVG in de komende jaren verhelderd worden door richtlijnen die ontwikkeld zullen worden door gegevensbeschermingsautoriteiten, rechtsspraak en precedenten.

De EU werkt momenteel aan een nieuwe ePrivacy-verordening die toeziet op het verwerken van gegevens online. Deze zal complementair zijn aan de AVG.