Wie is verantwoordelijk voor het handhaven van de regels?

De Europese Unie en haar lidstaten zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de AVG. Elk land moet een onafhankelijke, publieke toezichthouder (gegevensbeschermingsautoriteit) oprichten. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens en in België de Gegevensbeschermingsautoriteit. Deze moet er op toezien dat de AVG wordt toegepast, individuele klachten worden behandeld, waar nodig boetes worden opgelegd, gedragscodes worden goedgekeurd en de kennis onder het publiek wordt vergroot (bv. door middel van educatieve campagnes). Klachten van individuen worden afgehandeld door de toezichthouder en de nationale rechtbanken, waar nodig in samenspraak met het Europees Hof.