Wie hoeft niet te voldoen aan de AVG?

  1. Bepaalde overheidsinstanties, waaronder inlichtingsdiensten, politie en justitie, vallen onder aparte, nationale regels.

  2. Individuen zijn vrijgesteld van de AVG als ze persoonsgegevens verzamelen voor “persoonlijk of huishoudelijk gebruik” – bijvoorbeeld wanneer zij persoonlijke contactgegevens opslaan op hun telefoon.

  3. Kerken mogen hun eigen regels en toezichthoudende instanties blijven gebruiken voor de bescherming van persoonsgegevens, maar hun praktijken moeten nog steeds conform de AVG zijn.