Welk risico lopen we als we de AVG niet correct invoeren?

Je loopt het risico beboet te worden door de Autoriteit Persoonsgegevens; je loopt ook het risico vervolgd te worden door een individu als je de rechten van deze persoon schendt. Echter het grootste risico ligt in het verliezen van het vertrouwen van je klanten. Enquêtes tonen aan [https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/attitudes-towards-impact-digitisation-and-automation-daily-life] dat de meeste mensen ervan verzekerd willen zijn dat hun data niet misbruikt wordt en in toenemende mate bezorgd zijn over de bescherming van hun privacy.