Wat zijn mijn rechten onder de AVG?

1.Je hebt het recht op informatie.

  • Organisaties zijn verplicht in simpele en toegankelijke taal te communiceren welke persoonsgegevens zij verwerken en hoe ze deze gebruiken. (“Verwerken” omvat alles in relatie tot het verzamelen, het aggregeren, het minen van, of het delen van data.)
  • Als een organisatie een profiel van je opbouwt (bv. door data van verscheidene bronnen samen te brengen), heb je het recht te weten wat er zich in dit profiel bevindt.

2. Je hebt het recht op veilige behandeling (van je data).

De AVG reguleert dat persoonsgegevens veilig opgeslagen en verwerkt dienen te worden.

3. Je hebt het recht op toegang tot de persoonsgegevens die een organisatie van je bezit.

  • Als de data niet juist is, kan je deze aanpassen of vervolledigen.
  • Als de data niet langer nodig is, kan je de organisatie vragen om deze te vernietigen.
  • Als je op een eerder moment de organisatie meer data hebt verschaft dan nodig is voor het verkrijgen van hun dienst (bv. voor marketingdoeleinden), maar niet langer wilt dat ze deze data hebben, kan je hen vragen om deze te vernietigen.

4. Je hebt het recht om diensten te gebruiken zonder niet-noodzakelijke gegevens af te staan.

Als een organisatie meer persoonsgegevens wil verwerken dan strikt noodzakelijk is voor het aanbieden van een bepaalde dienst (bv. een transportapplicatie die toegang wil tot de contactlijst van je telefoon), moeten zij jouw uitdrukkelijke toestemming vragen om die gegevens te mogen verwerken. (Let erop dat zelfs als een bedrijf van mening is dat het verwerken van bepaalde gegevens in hun belang is, dit niet altijd betekent dat dit ook noodzakelijk is.) Als je al hebt ingestemd met de verwerking van aanvullende gegevens, mag je deze toestemming altijd intrekken.

5. Als er sprake is van geautomatiseerde besluiten, heb je recht op uitleg en menselijke interventie. Als er een geautomatiseerd besluit over jou is genomen, heb je het recht om:

  • te weten hoe het besluit is genomen (met andere woorden, je hebt recht op uitleg van de werking van het gebruikte mechanisme);
  • bezwaar te maken tegen het resultaat van het besluit (bijvoorbeeld tegen het besluit je geen krediet te verlenen vanwege een foutieve score);
  • menselijke interventie te eisen (bijvoorbeeld een persoon met wie je kunt praten, die controleert hoe het besluit is genomen en of het resultaat eerlijk is).