Wat kan ik doen als een organisatie mijn persoonsgegevens tegen mijn wil gebruikt?

  • Het kan nuttig zijn om eerst zelf contact op te nemen met de organisatie. Daarnaast kan je altijd een klacht indienen bij de toezichthouder in jouw land (in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens; in België de Gegevensbeschermingsautoriteit) – ook als de organisatie geen kantoor heeft in jouw land. Als je ontevreden bent met de beslissing van de toezichthouder kan je naar de rechter stappen.

  • Als je vindt dat je rechten geschonden zijn kan je ook direct naar de rechter stappen, en de toezichthouder overslaan.

  • Als je als gevolg van een overtreding materiële of immateriële schade hebt geleden, kan je een financiële vergoeding vragen.

  • Derden, zoals agentschappen voor consumentenbescherming, digitale rechtenorganisaties of andere belangengroepen, kunnen ook namens jou en anderen procederen.