Wat zijn persoonsgegevens eigenlijk?

De AVG betreft persoonsgegevens, niet alle gegevens die een organisatie heeft.

Persoonsgegevens zijn in principe alle informatie die gekoppeld kan worden aan een identificeerbaar individu. Aangezien een individu geïdentificeerd kan worden door verschillende stukken informatie bij elkaar te brengen (zelfs zonder gebruik van een naam), is de definitie van wat telt als een persoonsgegeven vrij breed. Zo kan een schoenmaat, een hobby of een foto geclassificeerd worden als persoonsgegeven indien het mogelijk is om een individu met deze informatie te identificeren.

Belangrijk is dat het niet per se de databeheerder zelf (de organisatie die de persoonsgegevens verwerkt) hoeft te zijn die de identificatie kan maken.