Wat is er nieuw?

De AVG is meer een evolutie dan een revolutie van de bestaande EU-regels. Toch bevat de verordening een aantal grote veranderingen.

  1. Individuen krijgen een aantal nieuwe rechten (bv. het recht om je eigen data van een bedrijf of dienst over te zetten naar een ander bedrijf of andere dienst; het recht om een kopie van jouw gegevens op te vragen); en vereist dat organisaties transparanter zijn (bv. zij moeten je op de hoogte brengen waar de gegevens die zij verwerken vandaan komen en voor welke doeleinden ze verwerkt worden; ze dienen je op de hoogte te stellen als ze je profileren).

  2. Het wordt makkelijker om de wetgeving te handhaven (bv. in het geval van een overtreding kan de toezichthouder organisaties beboeten en kunnen individuen ook rechtstreeks naar de rechtbank stappen).

  3. Aan de wet voldoen wordt eenvoudiger, want dezelfde wetgeving geldt in de gehele EU. Tegelijkertijd is er meer flexibiliteit voor bedrijven om te bepalen hoe ze voldoen de wetgeving.