Moesten we ons ergens registreren?

Nee. In tegenstelling met de oude wet uit 1995, vereist de AVG niet dat je je database registreert met je lokale privacytoezichthouder. Echter als je een functionaris voor de gegevensbescherming binnen je bedrijf aanduidt, zou je de contactgegevens van deze persoon moeten doorgeven aan je lokale toezichthouder.

Onder de AVG moet je een functionaris voor de gegevensbescherming aanwijzen als je persoonlijke gegevens verwerkt en:

  • Als je een openbare instelling bent (bv. ministerie, school, openbaar ziekenhuis);

  • Je bedrijf regelmatig en systematisch op grote schaal persoonlijke gegevens monitort (bv. grote technologiebedrijven, of kredietwaardigheid- of videosurveillance bedrijven); of

  • Je op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt (bv. ziekenhuizen).