Kan ik organisaties aanspreken op hun gebruik van mijn gegevens?

Absoluut! De AVG vereist dat organisaties reageren op vragen over persoonsgegevens. Dit omvat of ze al dan niet jouw persoonsgegevens verwerken en, zo ja, met welk doel, hoelang ze worden opgeslagen en met wie ze worden gedeeld. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. Als je ooit van gedachten verandert over wat je acceptabel vindt, zijn organisaties ook verplicht om het gemakkelijk te maken deze keuze te communiceren, maar ook om ernaar te handelen.