Kan ik beboet worden en hoe zullen boetes toegepast worden?

Als je niet voldoet aan de AVG zal de toezichthouder in jouw land je beboeten. Dit kan het resultaat zijn van ofwel een ingediende klacht door een individu of een controle uitgevoerd door de toezichthouder zelf.

De toezichthouder moet er zeker van zijn dat de boete in elk individueel geval effectief, proportioneel en ontradend is. De toezichthouder zal, onder andere, de volgende factoren in beraad nemen: de aard en ernst van de inbreuk; de graad van nalatigheid; of je acties hebt ondernomen om de schade te beperken; en het budget van je organisatie.

Boetes kunnen oplopen tot maximaal 4% van de jaarlijkse omzet van een organisatie of tot 20 miljoen EUR – afhankelijk van welke groter is.