Is het toegestaan om het instemmen met een vernieuwd privacybeleid samen te voegen met een verandering van de algemene voorwaarden, en toegang tot de dienst te weigeren wanneer iemand niet akkoord gaat?

Volgens de AVG moet toestemming een “vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting” van de betrokkene zijn. Het moet een ondubbelzinnige actieve handeling zijn waarin je instemt met de manier waarop het bedrijf of de organisatie je persoonsgegevens verwerkt. Je kunt toestemming geven door een vakje op een website aan te kruisen, of een andere verklaring of gedraging, zo lang het duidelijk je intentie aangeeft om “ja, ik ga akkoord” te zeggen.

Toestemming kan niet worden afgeleid uit inactiviteit of een willekeurige handeling. Het feit dat je een dienst blijft gebruiken of het feit dat je de popup met informatie over de AVG hebt gesloten, betekent niet dat je toestemming hebt gegeven. Alleen “ondubbelzinnige actieve handelingen” mogen worden geïnterpreteerd als toestemming. Het feit dat je je e-mailadres hebt ingevuld in een formulier voor het aanvragen van een nieuwsbrief, mag bijvoorbeeld worden geïnterpreteerd als toestemming voor het verwerken van gegevens voor dit doel.

Toestemming mag op geen enkele manier worden afgedwongen (bijvoorbeeld door te zeggen dat je een bepaalde dienst niet kunt gebruiken als je geen toestemming geeft). Het mag ook niet ‘verborgen’ worden in de algemene voorwaarden. Het is niet mogelijk om met één klik zowel akkoord te gaan met de algemene voorwaarden als toestemming te geven voor specifieke verwerkingen van persoonsgegevens. Onthoud wel:

  1. Bedrijven hoeven vaak je toestemming niet te vragen, omdat ze een andere grondslag hebben voor het verwerken van je gegevens (zoals gegevens die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van de gevraagde dienst, of gegevens voor het behartigen van hun gerechtvaardigde belang).
  2. Het is oké om te vereisen dat je akkoord gaat met algemene voorwaarden van een dienst, zo lang er maar geen verborgen ‘toestemmingsclausule’ in staat. Hoe zou je de dienst anders immers kunnen gebruiken? Privacybeleid (of vergelijkbare, niet-onderhandelbare documenten) kunnen alleen verwijzen naar gegevens die noodzakelijk zijn als je de dienst wilt gebruiken.

Leave a Reply