Is de AVG van toepassingen op de gegevens die mijn werkgever over mij heeft?

Ja. Je werkgever, net als elke andere organisatie die persoonsgegevens verwerkt, moet voldoen aan de AVG. Echter elke EU-lidstaat kan specifiekere regels aannemen aangaande arbeidsrelaties. Als je hier meer over wilt weten, kan je meer informatie vinden op de website van jouw nationale toezichthouder (gegevensbeschermingsautoriteit).