Ik beheer een klein blog of forum zonder winstoogmerk. Is de AVG op mij van toepassing?

Verwerk je gegevens van je gebruikers of lezers, voor welk doel dan ook (om in contact te blijven, om belangrijke updates te delen, om te zien wie je website bezoekt, etc.)? Dan is de AVG op jou van toepassing. Hij is van toepassing op alle soorten gegevensverwerkingen, met maar een paar uitzonderingen. Of er sprake is van een winstoogmerk maakt daarvoor geen verschil.

Individuen zijn vrijgesteld als ze gegevens verwerken voor ‘persoonlijk of huishoudelijk’ gebruik. Een voorbeeld is het opslaan van persoonlijke contactgegevens op je telefoon. Maar deze uitzondering geldt niet voor bloggen, als het een openbare en professionele (niet persoonlijke) activiteit is.

Leave a Reply