Hoe zou een bedrijf dat de AVG overtreedt, maar dat fysiek alleen aanwezig is buiten de EU, gestraft worden wanneer het niet meewerkt of de verordening niet goed implementeert?

De AVG beoogt persoonsgegevens van Europese burgers te beschermen, zelfs wanneer het bedrijf of de organisatie buiten de EU is gevestigd. Dit betekent niet dat EU-wetgeving kan worden gehandhaafd buiten de grenzen van de EU. Er zijn gevestigde regels en normen rond internationale jurisdictie. Deze moeten worden gevolgd voordat toezichthouders en rechtbanken jurisdictie kunnen uitoefenen over partijen buiten de EU. Daarom zal het uitvoeren van besluiten van Europese rechtbanken en toezichthouders in essentie afhangen van rechtbanken en andere relevante organen in die andere landen. Hiervoor zullen aparte procedures gestart moeten worden in die landen.