Hoe kan ik mijn gegevens bij een bedrijf opvragen?

Bedrijven en organisaties moeten een heldere procedure inrichten waarmee je toegang kunt krijgen tot je gegevens. De AVG specificeert niet in welk formaat deze gegevens toegankelijk gemaakt moeten worden, maar hij vereist wel dat dit formaat “gangbaar” en “machineleesbaar” is.

Als je gegevens opvraagt om je recht op overdraagbaarheid van gegevens uit te oefenen, is dit alleen van toepassing op gegevens die je hebt verstrekt aan een bedrijf of organisatie (op grond van de uitoefening van een overeenkomst of je eigen toestemming). Je kunt geen overdraagbaarheid van gegevens vragen van een derde partij. Je kunt bijvoorbeeld niet je gegevens opvragen die zijn verzameld door third party trackers (andere bedrijven die je gedrag volgen met cookies en andere scripts) op een website.

Leave a Reply