Hoe blijven vrijheid van meningsuiting en persvrijheid gewaarborgd onder de AVG?

De AVG bevat elementen die het recht op privacy in balans brengen met de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. Artikel 85 is daarvoor het belangrijkste. Daarin worden verwerkingen voor “journalistieke doeleinden of ten behoeve van academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen” vrijgesteld van bepaalde verplichtingen. Artikel 17.3a bevat een uitzondering op het “recht om vergeten te worden”, als verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het uitoefenen van de vrijheid van meningsuiting en informatie.

Onthoud goed:

  • De AVG geeft lidstaten de ruimte om artikel 85 op hun eigen manier te interpreteren en zo een evenwicht te vinden tussen bescherming van persoonsgegevens en vrijheid van meningsuiting in nationale wetgeving. Omdat het bereik van artikel 85 per lidstaat verschillend geïnterpreteerd kan worden, kun je voor individuele gevallen het beste nationale wetgeving raadplegen.
  • Artikel 85 laat de andere AVG-verplichtingen voor de bescherming van persoonsgegevens gewoon in stand. De media zijn bijvoorbeeld niet uitgezonderd van de eis passende beveiligingsmaatregelen te treffen om datalekken te voorkomen.

Leave a Reply