Bestaat het gevaar van regelgevingsarbitrage in de handhaving van de AVG?

De AVG wordt gehandhaafd door nationale toezichthouders en civiele rechtbanken. Wij denken dat het risico op regelgevingsarbitrage beperkt is, want:

  • Individuele burgers kunnen bedrijven aanklagen (bij de rechtbank) en klachten indienen (bij toezichthouders) in het land waar ze wonen of het land waar de inbreuk op bescherming van persoonsgegevens heeft plaatsgevonden. Het maakt dus niet uit waar het bedrijf is gevestigd.
  • Als de klacht is ingediend bij de toezichthouder, en dus niet bij de rechtbank, zorgt het EU-coherentiemechanisme (European Data Protection Board https://edpb.europa.eu/) ervoor dat nationale toezichthouders geen arbitraire besluiten nemen in zaken die van belang zijn voor andere landen.